divendres, 26 de setembre de 2014

Comença el nou curs

comença el nou curs 2014-15


Com ja vam comentar a la reunió de juliol, durant el mes de setembre farem el procés d'adaptació. Aquest procés, si bé de manera diferent, el viuen totes les parts implicades: l'infant, la família i tot el personal de l'escola. Pels infants l'entrada a l'escola és un fet molt important a la seva vida i comporta uns sèrie de canvis: un nou espai, canvi de ritme, conèixer altres infants, altres hàbits... Hem de tenir present que no tots requereixen el mateix tipus d'atenció, però si de la mateixa quantitat.

Una bona adaptació ajuda a l'infant a viure positivament aquesta nova realitat a la primera etapa de la seva vida.Com fer-ho?
  • Entrada individualitzada
  • Jornada progressiva que s'allargarà en funció del propi nen o nena
  • No allargar l'acomiadament per part de la família
  • No angoixar a l'infant amb els temors i la por dels pares i mares,...
  • Fer-los sentir grans i importants pel fet d'anar a l'escola
  • Iniciar un canvi d'horaris i rutines uns dies abans de començar l'escola.
  • Transmetre seguretat i confiança
  • Intentar ser puntuals a la sortida
Durant el procés d'adaptació poden haver alguns canvis fisiològics (vòmits, diarrees, dècimes de febre,...) i psicològics com la pèrdua de gana o malsons. Això no s'ha de viure amb angoixa ja que es normalitzarà ben aviat.